Закони України

28 липня 2015

Документ знаходиться за цим посиланням http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3353-12

24 липня 2015

Докуметн знаходиться за цим посиланням http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80

23 липня 2015

Документ знаходиться за цим посиланням http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2344-14